Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Νέα ημερίδα με τίτλο "Δόμηση με χώμα" στο ΕΜΠ


 Οι "Μηχανικοί της Γης" συνεχίζουν τη σειρά παρουσιάσεων και διαλέξεων με τίτλο "Δόμηση με χώμα" την Παρασκευή 18/7 στο Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στις 15.30. Πέρα από το θεωρητικό κομμάτι των παρουσιάσεων, θα υπάρξει και πρακτική εφαρμογή, αφού θα κατασκευαστούν ενδεικτικά κάποιοι ωμόπλινθοι και ένα μικρό τοιχάριο από τσατμά. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης: