Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Κalundborg: ενα διαφορετικό βιομηχανικό πάρκο


Νερό που αποβάλλεται από τα διυλίστηρια επεξάργαζεται και στέλνεται στη μονάδα παραγωγής ενέργειας
Ατμός από το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας μεταφέρεται σε άλλα εργοστάσιο και την πόλη


Το κλειστό σύστημα του Kalundorg

Στο Kalundborg της Δανίας λειτουργεί ένα πρωτοποριακό βιομηχανικό πάρκο, που, εφαρμόζοντας της αρχές της βιομηχανικής οικολογίας, προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις ενός συνόλου βιομηχανιών στο οικοσύστημα.

Στόχος της βιομηχανικής οικολογίας είναι να αντιμετωπίσει τη βιομηχανία, όχι σαν ένα ανοιχτό σύστημα που εισάγει ενέργεια και πρώτες ύλες και εξάγει προιόντα και απόβλητα, αλλά σαν ένα κλειστό σύστημα, όπου τα απόβλητα μιας βιομηχανίας χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες κάποιας άλλης. Σε μια αρκετά φιλόδοξη προσπάθεια παραλληλίζει τη βιομηχανία με το οικοσύστημα και προσπαθεί να εφαρμόσει τους νόμους της φύσης στη βιομηχανία.

Στο παράδειγμα του Kalunborg συμμετέχουν ο τοπικός δήμος, έξι βιομηχανίες και μία εταιρία διαχείρισης απορριμμάτων. Ο στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα, όσο το δυνατό, κλειστό σύστημα, ότι εξάγεται από κάθε βιομηχανία (ενέργεια, απόβλητα κλπ.) θα χρησιμοποιείται από κάποια άλλη. Μεταξύ των βιομηχανιών είναι ο μεγαλύτερος σταθμός ενέργειας της χώρας, βιομηχανία κατασκευής γυψοσανίδων, μία φαρμακοβιομηχανία, διυλιστήρια κλπ.

Πώς εφαρμόζεται η έννοια του κλειστού συστήματος

Η ενέργεια που αποβάλλεται από το σταθμό ενέργειας χρησιμοποιείται με τη μορφή ατμού για τις υπόλοιπες βιομηχανίες και για τη θέρμανση της πόλης.

Το νερό που αποβάλλεται από τις βιομηχανίες, αφού επεξεργαστεί σε κάποιο βαθμό, χρησιμοποιείται από το σταθμό ενέργειας.

Το θείο που αποβάλλεται κατά την παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιείται στην παρασκευή γυψοσανίδων.

Το 80% των απορριμμάτων της βιομηχανίας και της διπλανής πόλης ανακυκλώνονται και το υπόλοιπο 20% καίγεται παράγοντας ενέργεια και θερμαίνοντας το 1/3 των νοικοκυριών.


Πηγή: http://www.symbiosis.dk/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου